Zpět do obchodu

Registrace

Reklamační řád

I. Úvod

1.1. Tento reklamační řád (dále jen "Řád") platí pro reklamace týkající se výrobků a služeb zakoupených prostřednictvím internetového obchodu eshop.mat.cz (dále jen "E-shop"). E-shop je provozován společností MAT CLUB s.r.o. (dále jen "Prodejce").

1.2. Tento Řád stanovuje práva a povinnosti Kupujícího (dále jen "Zákazníka") při uplatňování reklamace na zboží zakoupené v E-shopu.

II. Reklamace zboží

2.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci na zboží, které bylo zakoupeno v E-shopu, v souladu s platnými právními předpisy a tímto Řádem.

2.2. Reklamace je nutné uplatnit písemně nebo elektronicky na kontaktní e-mail Prodejce uvedený na webu E-shopu nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace by měla obsahovat detailní popis vad a přiloženou kopii faktury nebo dokladu o nákupu.

2.3. Prodejce si vyhrazuje právo prověřit reklamované zboží a požadovat dodatečné informace od Zákazníka.

III. Postup při reklamaci

3.1. Prodejce bude Zákazníka informovat o přijetí reklamace do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. Zároveň bude Zákazníka informovat o odhadovaném termínu řešení reklamace.

3.2. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu Prodejce v původním balení nebo v adekvátním obalu, spolu s kopii faktury nebo dokladu o nákupu.

3.3. Prodejce je povinen řešit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace. V případě složitějších reklamací bude Zákazník informován o prodloužení lhůty.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od [datum účinnosti]. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, přičemž změny budou účinné od data zveřejnění na webu E-shopu.

4.2. Spory vyplývající z této reklamační řádu budou řešeny soudní cestou v souladu s platnými právními předpisy.

4.3. Tato reklamační řád a veškeré právní vztahy mezi Prodejcem a Zákazníkem jsou upraveny právem České republiky.

Kontakt na Prodejce:

MAT CLUB s.r.o.
Karlovo náměstí 285/19, 120 00, Praha
602308163
eshop@mat.cz

Zpět do obchodu