Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU MAT.CZ

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro nákup výrobků a služeb prostřednictvím internetového obchodu eshop.mat.cz (dále jen "E-shop"). E-shop je provozován společností MAT CLUB s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 285/19, 120 00, Praha, IČ: 27147118, zapsanou v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 99850. (dále jen "Prodejce").

1.2. Tyto Podmínky stanovují práva a povinnosti Prodávajícího (Prodejce) a Kupujícího (Zákazníka) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele").

II. Objednávka a kupní smlouva

2.1. Objednávka zboží ze strany Kupujícího je považována za nabídku uzavřít kupní smlouvu. Kupní smlouva je uzavřena až poté, co Prodejce potvrdí objednávku a odešle potvrzení o přijetí objednávky na e-mail Kupujícího.

2.2. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího z jakéhokoli důvodu.

2.3. Všechny ceny zboží uvedené v E-shopu jsou konečné ceny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a jiných případných daní a poplatků. Kromě toho může být Kupujícímu účtována cena za dopravu a doručení zboží, pokud Kupující zvolí způsob dopravy, který je zpoplatněný. Cena za dopravu a doručení je jasně uvedena v procesu objednávání a na potvrzení objednávky.

2.4. Zákazníci mohou platit prostřednictvím platební brány Shoptet Pay nebo dalšími dostupnými způsoby platby uvedenými na našem webu.

2.5. Poukázky zakoupené na našem eshopu je možné uplatnit pouze v otevírací dobu provozovny.

2.6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zakoupené zboží. Poskytujeme našim zákazníkům minimální lhůtu 14 dní na vrácení zboží od data doručení objednávky.

III. Dodání zboží

3.1. Termín dodání zboží je uveden v objednávce nebo na webu E-shopu. Prodejce bude činit veškeré úsilí k dodržení tohoto termínu, ale není za něj zodpovědný v případě nepředvídatelných okolností.

3.2. Zboží bude doručeno Zákazníkovi prostřednictvím dopravce uvedeného na našem webu nebo dle volby Zákazníka. Náklady na dopravu jsou uvedeny v procesu objednávání a mohou být závislé na zvoleném způsobu dopravy.

3.3. Po doručení zboží Kupujícímu doporučujeme prověřit stav zásilky ihned po převzetí a případné poškození zboží neprodleně nahlásit Prodejci.

IV. Reklamace a vrácení zboží

4.1. Kupující má právo na reklamaci zboží v souladu s platnými právními předpisy a naším reklamačním řádem, který je k dispozici na našich webových stránkách. Reklamaci je nutné provést písemně, nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Reklamaci lze též provést prostřednictvím e-mailu na adresu eshop@mat.cz, a to za použití stejných informací a postupu uvedeného v reklamačním řádu.

4.2. V případě vrácení zboží má Kupující nárok na vrácení kupní ceny do 14 dnů ode dne doručení vráceného zboží Prodejci.

IV. Reklamace zboží

4.3. Zákazník má právo uplatnit reklamaci na zboží, které bylo zakoupeno v E-shopu, v souladu s platnými právními předpisy a tímto Řádem.

4.4. Reklamace je nutné uplatnit písemně nebo elektronicky na kontaktní e-mail Prodejce uvedený na webu E-shopu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace by měla obsahovat detailní popis vad a přiloženou kopii faktury nebo dokladu o nákupu.

4.5. Prodejce si vyhrazuje právo prověřit reklamované zboží a požadovat dodatečné informace od Zákazníka.

IV. Postup při reklamaci

4.6. Prodejce bude Zákazníka informovat o přijetí reklamace do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. Zároveň bude Zákazníka informovat o odhadovaném termínu řešení reklamace.

4.7. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu Prodejce v původním balení nebo v adekvátním obalu, spolu s kopií faktury nebo dokladu o nákupu.

4.8. Prodejce je povinen řešit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace. V případě složitějších reklamací bude Zákazník informován o prodloužení lhůty.

4.8a. Pokud bude reklamace uznána, bude celková částka vrácena podle zvolené platební metody.

IV. Závěrečná ustanovení

4.9. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2023. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, přičemž změny budou účinné od data zveřejnění na webu E-shopu.

4.9a. Spory vyplývající z této reklamační řádu budou řešeny soudní cestou v souladu s platnými právními předpisy.

4.9b. Tato reklamační řád a veškeré právní vztahy mezi Prodejcem a Zákazníkem jsou upraveny právem České republiky.

V. Ochrana osobních údajů

5.1. Prodejce zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s platnými právními předpisy a svou Zásadou ochrany osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od [datum účinnosti]. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky, přičemž změny budou účinné od data zveřejnění na webu E-shopu.

6.2. Spory vyplývající z této kupní smlouvy budou řešeny soudní cestou v souladu s platnými právními předpisy.

6.3. Tato kupní smlouva a veškeré právní vztahy mezi Prodejcem a Kupujícím jsou upraveny právem České republiky.

Kontakt na Prodejce:

MAT CLUB s.r.o.
Karlovo náměstí 285/19, 120 00, Praha
602308163
eshop@mat.cz

Zpět do obchodu